Opłaty

 

OPŁATY ZA POBYT I ŻYWIENIE DZIECI W ŻŁOBKU SĄ ZGODNE Z UCHWAŁĄ   NR XV/244/VIII/2019 RADY  MIASTA POZNANIA. Z DNIA 9 LIPCA 2019r.

 

MARZEC

OPŁATA ZA POBYT- 100%-   531,96

OBNIŻONA  O             30%-    372,37 zł

OBNIŻONA O               66%-  180,87 zł

 

OPŁATA ZA ŻYWIENIE - 6,00  ZŁ -STAWKA DZIENNA