Rekrutacja

Rekrutacja do żłobka odbywa się drogą internetową po adresem:

https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/nabor

 

Wniosek dostępny na w/w stronie należy wypełnić, wydrukować, potwierdzić zatrudnienie w zakładzie pracy oraz dostarczyć do żłobka I preferencji.