Zajęcia

W  grupach prowadzimy różnorodne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i  edukacyjne, dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Są to zabawy ruchowe, manipulacyjne, konstrukcyjne, plastyczne i zabawy na świeżym powietrzu. Zajęcia dostosowane są do wieku dziecka i poziomu jego rozwoju. W  obu grupach  istnieje możliwość korzystania z rytmiki.

HARMONOGRAM DNIA

6:00 - 8:00 przyjmowanie dzieci

8:00 - 8:30 śniadanie

8:30 - 8:45 toaleta

8:45 - 9:45 zajęcia edukacyjne,dydaktyczno-wychowawcze

9:45 - 10:00 drugie śniadanie

10:00 - 11:15 zabawa w sali/ogródku

11:15 - 11:30 przygotowanie do obiadu

11:30 - 12;00 obiad

12;00 - 12:15 przygotowanie do leżakowania

12:15 - 14:00 leżakowanie

14:00 - 14:30 podwieczorek

14:30 - 17:00 zabawy dowolne,powitanie rodziców /opiekunów